delphi从右向左取字符串第一次出现的位置

  • 文章来源:LG工作室
  • 发布时间:2019-01-15 06:50:36
  • 责任编辑:lg2lg5
导读:delphi从右向左取字符串第一次出现的位置,函数名:RPos,函数说明:从右向左取字符串第一次出现的位置(位置为从左向右的个数),参数:sStr:源字符串,sSubStr:需查找的子串,返回值:字符串第一次出现的位置。
{
函数名   : RPos
函数说明 : 从右向左取字符串第一次出现的位置(位置为从左向右的个数)
参数     :
              sStr:        源字符串
              sSubStr:    需查找的子串
返回值   : 字符串第一次出现的位置
}
function RPos(const sStr, sSubStr: WideString): Integer;
var
  i, iStart, iLStartPos, iLTokenLen: Integer;
begin
  Result := 0;
  iLTokenLen := Length(sSubStr);
  iStart := Length(sStr);
  if iStart < (Length(sStr)-iLTokenLen+1) then
    iLStartPos := iStart
  else
    iLStartPos := Length(sStr)-iLTokenLen+1;
  for i := iLStartPos downto 1 do
  begin
    if AnsiSameText(Copy(sStr, i, iLTokenLen), sSubStr) then
    begin
      Result := i;
      Break;
    end;
  end;
end;
建站套餐
联系我们
客户案例